Blog

Vacancy announcement

"Daci and Associates" Attorneys at law is seeking to hire a full-time attorney at law and an assistant. These are for a full-time position in our Tirana office, however ability to travel to other cities is a must. The working hours will be Monday to Friday, 8 am - 4.30 pm, overtime must be considered if needed. National Holidays off. The qualifications for the Attorney at Law position are listed below: . License to practice Law in the territory of Albania; · Degree in the level of Bachelor and Masters with a GPA above 8; · 2-4 years of previous experience practicing Law is...

Continue reading

Offer of the month

For the last month of 2017, we offer a start-up offer of 500 Euro which includes:   Drafting of company’s Memorandum of Association and Statute. Drafting of lease contract for your company office. Application for the initial registration of the company at the National Business Center. Registration of your trade mark. Application for one person (Applicable for foreigners only) employment and residence permits. One hour of free consultancy. ...

Continue reading

Biografi: Ermira Bashllari

Ermira Bashllari është juriste korporatash pranë firmës ligjore Daci & Associates. Ermira është këthyer rishtasi nga Shtetet e Bashkuara ku ka shpenzuar reth 8 vite të jetës së saj dedikuar edukimit dhë karrierës. Para se të këthehej në Shqipëri ajo ka punuar me projekte të ndryshme pranë disa nga organizatave më të njohura botërisht si janë Organizata e Kombeve të Bashkuara dhe International Rescue Committee me detyra që varionin nga menaxhimi, te konsulenca ligjore për refugjatet dhe azilkërkuesit në qytetin e New York-ut. Karrieren e saj në fushën e ligjeve, Ermira e ka filluar në moshën 24 vjeҫe kur edhe është...

Continue reading

Biografia: Jordan Daci

Avv. Prof. Ass. Dr. Jordan Daci Si è laureato con pieno di voti nella Facoltà della Giurisprudenza,Università degli Studi di Tirana. Nel 2003, ha conseguito la Laurea in Master “Master of Arts” con la tesi sulla “Democrazia e Diritti Umani”, realizzato dall' Università di Sarajevo in collaborazione con l’Università degli Studi di Bologna. Il master fu un progetto dell’Ue, Ministero degli Affari Esteri della Repubblica d’Italia e da altri enti nazionali e internazionali. Nel 2010, ha concluso il dottorato di ricerca presso l’Università degli Studi di Tirana ed è stato proclamato “Dottore di Ricerca in Diritto Pubblico”, con una votazione finale...

Continue reading