Përfaqësim ligjor

Shoqëritë tregtare

Taksa dhe Tatime

Kontrata

Banka dhe Sigurime

Fusha të tjera dhe këshillim

Studio ligjore “Daci and Associates”

Studio Ligjore “Daci and Associates”,  ka filluar veprimtarinë e saj në vitin 2004, në përputhje me legjislacionin Shqiptar. Studio zotërohet dhe drejtohet nga Avokat Prof. Asoc. Dr. Jordan DACI dhe ka arritur marrëveshje bashkëpunimi ose ka marrëdhënie partneriteti me studio ligjore që veprojnë në Kosovë, Maqedoni, Itali, Bosnje e Hercegovinë, Turqi, Suedi, Gjermani, Greqi, Serbi, Mal të zi, Zvicër, Kanada, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Mbretërie e Bashkuar dhe në thuajse shumicën e vendeve të botës.

Puna jonë udhëhiqet nga parimi i besnikërisë ndaj klientit, punë e përkushtuar dhe profesionalizëm i shkëlqyer nga ana e punonjësve të studios.

Përvoja e shkëlqyer dhe e dallueshme profesionale dhe akademike, njohuritë e shkëlqyera të disa gjuhëve të huaja dhe përvoja ndërkombëtare e punonjësve tanë janë ato çfarë bëjnë dallimin midis studios tonë dhe studiove të tjera që veprojnë në Shqipëri.

Lexo më shumë

Përfaqësimi cilësor ligjor është thelbësor për një biznes të suksesshëm.

KOPERTINAT E LIBRAVE

kopertina1
Na kontaktoni
kopertina 2
Na kontaktoni

 Stafi ynë

Av. Prof. Assoc. Dr. Jordan DACI

Av. MSc. Orgesa DACI

Litigation Lawyer

MSc . Marjola STEFANAJ

Intern

Associates

Ermira Bashllari, LLM

Associate
Associate

KONTRATAT

Kushton më pak këshillimi me një avokat përpara se të merrni një vendim që prek interesat dhe të drejtat tuaja, se sa mbrojtja juaj nga një avokat gjatë procesit gjyqësor.

MJEKIMI I PAKUJDESSHËM

Mjekimi i pakujdesshëm është gjerësisht i përhapur në Shqipëri. Megjithatë, vetëm disa raste janë çuar në një gjykatë. Prandaj, ne jemi këtu për t'ju ndihmuar të mbroni të drejtat tuaja, si dhe të kërkoni kompensimin që ju takon sipas ligjit.

KONÇESIONET

Kontratat e koncesionit kërkojnë një studim të thellë dhe gjithëpërfshirës të çdo çështje të ndërlidhur. Gjithashtu, këto kontrata kërkojnë edhe një njohje të thellë të legjislacionit vendas, praktikës së gjykatave dhe njohuri të shkëlqyera për hartimin e kontratave. Studio jone dhe përvoja e themeluesit të saj ju ofrojnë ju mbrojtjen e duhur ligjore të investimit tuaj.

Më shumë rreth studios ligjore “Daci and Associates”

Një përfaqësim i mirë ligjor bëhet vetëm nga avokatë të mirë.

Ne e shohim vetën tonë si arkitektë ligjore të rritjes dhe forcimit të
biznesit.

E RËNDËSISHME!

DEKLARATË PËR HEQJEN DORË NGA PËRGJEGJËSIA

Këto materiale janë përgatitur nga Studio Ligjore “Daci and Associates” dhe shërbejnë vetëm për qëllime informimi dhe nuk përbëjnë këshilla ligjore. Ky informacion nuk është hartuar me qëllim krijimit të një marrëdhënie avokat-klient. Përdoruesit e internetit dhe lexuesit e kësaj faqeje nuk duhet të veprojnë mbi bazën e këtij informacioni, pa kërkuar përpara të këshillohen nga një mbrojtës profesionist.

Mos na dërgoni informacion ose dokumente, pa biseduar paraprakisht me një nga punonjësit e studios dhe pa marrë  miratimin e tyre për të dërguar informacionin dhe dokumentacionin e nevojshëm tek ne.

Drejtësia është dëshira e pandryshueshme dhe e përjetshme, për t’i dhënë  gjithsecilit atë që i takon! Ulpiani