Biografi: Miljanda Bardhoshi

Daci and Associates > Uncategorized  > Biografi: Miljanda Bardhoshi

Biografi: Miljanda Bardhoshi

Miljanda Bardhoshi është diplomuar, në vitin 2017 nga Fakulteti i Drejtësisë pranë Universitetit të Tiranës, me Master i Shkenave në të Drejtën Civile. Aktualisht po vazhdon studimet bachelor për Finance-Kontabilitet, dhe në të njëjtën kohë po ndjek edhe Shkollën e Avokatisë.

Miljanda ka punuar në Ministrinë e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë, për një periudhë të shkurtër kohe si operatore për dixhitalizimin e dosjeve.

Ajo ka marrë pjesë në disa konferenca me tema që lidhen me ligjin e vetingut dhe ndryshimet kushtetuese. Gjithashtu ka qenë pjesë e disa trajnimeve kombëtare rreth organizimit dhe funksionimit të institucioneve të BE, ku mban edhe një ҫertefikatë.

No Comments

Leave a Comment