Biografi : Orgesa Daci

Daci and Associates > Uncategorized  > Biografi : Orgesa Daci

Biografi : Orgesa Daci

Av. MSc. Orgesa DACI
Orgesa ka përfunduar studimet bachelor në Drejtësi, në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Tiranës në vitin 2011. Më pas në vitin 2013 ka përfunduar studimet në programin Master i Shkencave në të “Drejtën Penale", përsëri në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Tiranës. Krahas studimeve të saja, Orgesa ka kryer një seri kursesh kualifikimi në fusha të ndryshme të së drejtës. Karrierën e saj në fushën e Avokatisë, Orgesa e ka nisur fill pas marrjes së titullit Asistent Avokat, duke ushtruar profesionin si asistente ligjore pranë studios së avokatisë
“Daci & Associates” në përgatitjen e dokumenteve dhe shkresave të ndryshme, asistencë ligjore në komunikimet me klientët etj. Në vitin 2013, pasi përfundoi me sukses shkollën e avokatisë , mori titullin "Avokat" . Gjatë kësaj periudhe ka kryer praktikën 6-mujor në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë në kuadër të projektit "Forcimi dhe përmirësimi i marrëdhënieve të gjykatës dhe qytetarëve në favor të efektivitetit, transparencës dhe luftës kundër korrupsionit " të zbatuar nga Instituti Shqiptar për Studime Ligjore dhe Territoriale (ALTRI) me mbështetjen e një granti nga USAID, Programi për Forcimin e Sektorit të Drejtësisë. Orgesa gjithashtu ka punuar si praktikante pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, si dhe si avokate pranë me firmës ligjore "ADCA". Av. MSc. Orgesa DACI, i është bashkua studios së avokatisë “Daci & Associates” në
vitin 2017 si një avokate e cila mbulon një pjesë të proceseve gjyqësore. Ajo u siguron avokatëve në firmën tonë ligjore me ndihmë solide dhe të besueshme dhe shërben si një vëmendje dëgjimi për klientët tanë. Përveç punës si praktikante në studion e avokatisë “Daci & Associates”, Në kuadër të studimeve, kurseve të kualifikimit dhe praktikës së deritanishme, Orgesa ka fituar njohuri shumë të mira dhe të thelluara në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve civile në përgjithësi, në çështjet ,administrative, si edhe në fushën penale. Klientët e studios së avokatisë “Daci & Associates” shpesh përballen me një sërë situatash emocionale, ndërsa Orgesa paraqet një sjellje të qetë, të dobishëm dhe mbështetëse, ndërsa ajo i trajton nevojat e tyre të menjëhershme, duke i shpjeguar me
durim procedurat. Ajo është një ndërlidhje shtesë midis klientëve dhe firmës tonë, ajo mbështetet edhe nga avokatët për hartimin e dokumenteve të nevojshme, takimi direkt me klientët, caktimin e emërimeve dhe paraqitjeve gjyqësore, duke përfaqësuar klientët në gjykatë, si dhe mbajtjen e dosjeve të klientit organizuar.

No Comments

Leave a Comment