Oferta e muajit

Daci and Associates > Uncategorized  > Oferta e muajit

Oferta e muajit

Për muajin e fundit të vitit 2017, ne ofrojmë ofertën për një biznesit të ri prej 500 Euro, ofertë e cila përfshin:

 

  • Hartimin e aktit të themelimit dhe statutit të shoqërisë.
  • Hartimin e kontratës së qirasë për zyrën e shoqërisë.
  • Aplikimin për regjistrimin fillestar të shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Biznesit.
  • Regjistrimin e markës tuaj tregtare.
  • Aplikimin për një person (e vlefshme vetëm për personat me shtetësi të huaj) për leje punë dhe leje qëndrimi.
  • Një orë këshillim falas.

No Comments

Leave a Comment