Klientët tanë

Disa nga klientët tanë të parë

Bolv-Oil Group:

“Bolv Oil” SHA.

“Porto Romano” SHA.

“Olsi” Sh.p.k.

“Albdrilling” SHA.

“Bolv-Trans” SHA.

Iveco Auto Dealer Albania

“MGB” Sh.p.k.

Spitali Kontinental

EuroPartners

Eurocar Rentals

“Teodori” Sh.p.k.

client1
cliente2
logo-slogan Spitali KOntinental
unnamed
IMG_0748