Stafi Ynë

Av. Prof. Assoc. Dr. Jordan DACI

Biography

Është diplomuar jurist me rezultate të shkëlqyera në Fakultetin e Drejtësisë së Universitetit të Tiranës. Në tetor 2003 ka përfunduar me sukses studimet për Gradën Shkencore “Master of Arts” për Demokracinë dhe të Drejtat e Njeriut, diplomë e lëshuar bashkërisht nga Universiteti i Bolonjës, Universiteti i Sarajevës dhe i një rrjeti të gjerë universitetesh të mirënjohura ndërkombëtare dhe të mbështetura si program nga Bashkimi Evropian dhe Ministria e Punëve të Jashtme e Italisë. Në maj 2010 ka përfunduar studimet për Gradën Shkencore “Doktor i Shkencave në të Drejtën Publike” në Universitetin e Tiranës me një vlerësim 99/100. Në mars 2016 ka fituar titullin Akademik “Profesor i Asociuar” në Drejtësi.

Av. MSc. Orgesa DACI

Biography

Av. MSc. Orgesa DACI Orgesa ka përfunduar studimet bachelor në Drejtësi, në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Tiranës në vitin 2011. Më pas në vitin 2013 ka përfunduar studimet në programin Master i Shkencave në të “Drejtën Penale``, përsëri në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Tiranës.

MSc . Miljanda Bardhoshi

Biography

Miljanda Bardhoshi është diplomuar, në vitin 2017 nga Fakulteti i Drejtësisë pranë Universitetit të Tiranës, me Master i Shkenave në të Drejtën Civile. Aktualisht po vazhdon studimet bachelor për Finance-Kontabilitet, dhe në të njëjtën kohë po ndjek edhe Shkollën e Avokatisë.

Associates

Senior Associate - Litigation and corporate matters

Ermira Bashllari, LLM

Biography

Ermira Bashllari është juriste korporatash pranë firmës ligjore Daci & Associates. Ermira është kthyer rishtasi nga Shtetet e Bashkuara ku ka shpenzuar reth 8 vite të jetës së saj dedikuar edukimit dhë karrierës.

Av. Anjeza Dajzmaili, LLM, PhD. Candidate

Senior Associate - Litigation

Biography

Av. Msc. Anjeza Dajzmaili është juriste, avokate, eksperte ligjore dhe pedagoge në fushën e së drejtës e me një eksperiencë mbi 7 vjeçare. Kryesisht është eksperte në fushën e Pronësisë intelektuale. Ajo ka mbaruar studimet e larta (Bachelor- Master) në Drejtësi pranë “Fakultetit të Drejtësisë, në Universitetit të Peruxhias”, Itali që prej vitit 2009. Msc. Anjeza Dajzmaili është pedagoge pranë Tirana Business University që prej vitit 2015, para këtij viti ka qenë pedagoge në fushën e drejtësisë në Universitete të tjera të Shqipërisë.</p> <p>Gjithashtu prej vitit 2009 deri më 2011, ka punuar si juriste, konsulente dhe avokate pranë zyrës ligjore ``Korriku`` në Perugia, Itali.</p> <p>Av. Msc. Anjeza Dajzmaili është Anëtare e Dhomës Kombëtare Shqiptare të Avokatisë dhe Anëtare e Dhomës Kombëtare Shqiptare të Ndërmjetësimit.