Stafi Ynë

Av. Prof. Assoc. Dr. Jordan DACI

Biography

Është diplomuar jurist me rezultate të shkëlqyera në Fakultetin e Drejtësisë së Universitetit të Tiranës. Në tetor 2003 ka përfunduar me sukses studimet për Gradën Shkencore “Master of Arts” për Demokracinë dhe të Drejtat e Njeriut, diplomë e lëshuar bashkërisht nga Universiteti i Bolonjës, Universiteti i Sarajevës dhe i një rrjeti të gjerë universitetesh të mirënjohura ndërkombëtare dhe të mbështetura si program nga Bashkimi Evropian dhe Ministria e Punëve të Jashtme e Italisë. Në maj 2010 ka përfunduar studimet për Gradën Shkencore “Doktor i Shkencave në të Drejtën Publike” në Universitetin e Tiranës me një vlerësim 99/100. Në mars 2016 ka fituar titullin Akademik “Profesor i Asociuar” në Drejtësi.

Av. MSc. Orgesa DACI

Biography

Av. MSc. Orgesa DACI Orgesa ka përfunduar studimet bachelor në Drejtësi, në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Tiranës në vitin 2011. Më pas në vitin 2013 ka përfunduar studimet në programin Master i Shkencave në të “Drejtën Penale``, përsëri në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Tiranës.

MSc . Miljanda Bardhoshi

Biography

Miljanda Bardhoshi është diplomuar, në vitin 2017 nga Fakulteti i Drejtësisë pranë Universitetit të Tiranës, me Master i Shkenave në të Drejtën Civile. Aktualisht po vazhdon studimet bachelor për Finance-Kontabilitet, dhe në të njëjtën kohë po ndjek edhe Shkollën e Avokatisë.

Associates

Senior Associate - Litigation and corporate matters

Ermira Bashllari, LLM

Biography

Ermira Bashllari është juriste korporatash pranë firmës ligjore Daci & Associates. Ermira është kthyer rishtasi nga Shtetet e Bashkuara ku ka shpenzuar reth 8 vite të jetës së saj dedikuar edukimit dhë karrierës.

Senior Associate - Litigation