a

Twitter

Facebook

LinkedIn

Instagram

© Copyright 2019 Firma ligjore “Daci and Associates”. Të gjitha të drejtat e rezervuara

8:00 - 16:30

Orarët tona të punës Hën. - Pre.

+355 69 401 0577

Na kontaktoni tani për rastin tuaj

Search
Menu
 

Archive

Meeting of the Anti-Corruption and Money Laundering Working Group – Balkan Regional Rule of Law Network

Meeting of the Anti-Corruption and Money Laundering Working Group – Balkan Regional Rule of Law Network Mbledhja e Grupit te Punes kunder Korrupsionit dhe Pastrimit te Parave - Rrjeti Ballkanik Rajonal i Shtetit te se Drejtes. Following the presentation of the “Draft analysis on Albanian national legislation regarding money laundering, Asset seizure and forfeiture vis-a-vis international standards.“ Pas prezantimit te “Projektanalizes se legjislacionit kombetar te Shqiperise mbi pastrimin e parave, sekuestrimit dhe konfiskimit te pasurise vis-a-vis standardeve nderkombetare”. ...

Continue reading