a

Twitter

Facebook

LinkedIn

Instagram

© Copyright 2019 Firma ligjore “Daci and Associates”. Të gjitha të drejtat e rezervuara

8:00 - 16:30

Orarët tona të punës Hën. - Pre.

+355 69 401 0577

Na kontaktoni tani për rastin tuaj

Search
Menu
 

Meeting of the Anti-Corruption and Money Laundering Working Group – Balkan Regional Rule of Law Network

Meeting of the Anti-Corruption and Money Laundering Working Group – Balkan Regional Rule of Law Network

Meeting of the Anti-Corruption and Money Laundering Working Group – Balkan Regional Rule of Law Network

Mbledhja e Grupit te Punes kunder Korrupsionit dhe Pastrimit te Parave – Rrjeti Ballkanik Rajonal i Shtetit te se Drejtes.

Following the presentation of the “Draft analysis on Albanian national legislation regarding money laundering, Asset seizure and forfeiture vis-a-vis international standards.“

Pas prezantimit te “Projektanalizes se legjislacionit kombetar te Shqiperise mbi pastrimin e parave, sekuestrimit dhe konfiskimit te pasurise vis-a-vis standardeve nderkombetare”.

Date:

November 11, 2018

Category:

Vizita dhe Takime

Next Project