a

Twitter

Facebook

LinkedIn

Instagram

© Copyright 2019 Firma ligjore “Daci and Associates”. Të gjitha të drejtat e rezervuara

8:00 - 16:30

Orarët tona të punës Hën. - Pre.

+355 69 401 0577

Na kontaktoni tani për rastin tuaj

Search
Menu
 

Zbatimi i të Drejtës Ndërkombëtare në të Drejtën e Brendshme

Zbatimi i të Drejtës Ndërkombëtare në të Drejtën e Brendshme

Jordan DACI.“Zbatimi i të Drejtës Ndërkombëtare në të Drejtën e Brendshme: Rasti iShteteve të Bashkuara të Amerikës, Holandës, Italisë, Gjermanisë, Kosovës dheShqipërisë”
(Enforcement of International Law into Domestic Law: case of theUSA, theNetherlands, Italy, Germany, Kosovo and Albania), TBU Press, March 2017. 488 pages; 16.5X 24.0 Cm.In Albanian language.ISBN:
978-9928-4344-1-8.